Att studera vård- och omsorgsprogrammet på Växjö Fria Gymnasium

Är du intresserad av att möta och arbeta med människor i olika vårdformer? I sådana fall är vård- och omsorgsprogrammet rätt utbildning för dig. Utbildningen förbereder dig för ett yrke där det finns en stor variation på arbetsplatser och möjligheter för arbete är god.

På Växjö Fria utlovar vi högklassig utbildning med legitimerade lärare, så att du är väl rustad för ditt framtida yrkesliv eller vidare studier på universitet eller högskola. Vidare får du även en välbalanserad kombination av teoretiska studier och praktiska erfarenheter. Under dina tre år här på Växjö Fria Gymnasium kommer du att ha varit ute på 20 veckors VFU, det vill säga praktiskt förlagd utbildning.

Du kommer också att få lära dig om många olika områden inom vården tex. psykiatrin, människor med funktionsvariation, hemsjukvård och traditionell sjukhusvård i olika former. Det gör att du lättare kan välja rätt utbildning eller yrke efter studenten, samt knyta kontakter inom arbetslivet. När du har gått vårt vård- och omvårdnadsprogram kommer du vara eftertraktad på arbetsmarknaden och kan börja jobba direkt inom vården, då du blir färdigexaminerad undersköterska.

På Växjö Fria Gymnasium kan man välja mellan två olika inriktningar. Antingen kan man läsa studieförberedande, vilket ger dig möjligheten att studera vidare på universitet och högskola, eller kan man välja barninriktningen, där du fördjupar dig både om det friska och det sjuka barnet. I barninriktningen ingår också en 5-veckors praktik på barn eller BB.

Friskvård

Här fokuserar vi på friskvård. Det gör att du får lära dig hur du ska leva för att själv må bra men också att du ska få kunskaper som du har nytta av ute på din framtida arbetsplats. Du kommer att få möjlighet att lära dig mer om olika aspekter av hälsa så som massage, stresshantering, kost och egenvård. Du kommer också att få göra praktik inom området.

I årskurs tre väljer du en av våra fördjupningar: Barn- och Ungdomssjukvård, Vård och hälsa eller Studieförberedande fördjupning.

Du kan kombinera dina studier på Vård- och omsorgsprogrammet med våra profilidrotter. Dessutom erbjuder vi våra nationellt godkända idrottsutbildningar i ishockey, fotboll och innebandy.

Studieförberedande

Detta är en fördjupning för dig som vill jobba med olika former av akutsjukvård (akutmottagning, intensivvårdsavdelning eller vårdavdelning) och/eller vill skaffa dig högskolebehörighet inom ramen för 2500 poäng.

Vi kommer fokusera på att du får kunskaper om det akuta omhändertagandet vid akut sjukdom, om olika etiska frågeställningar som är aktuella vid svår sjukdom, lära dig planera, utvärdera och dokumentera ditt arbete mm. Dina kunskaper kommer vara avgörande för att rädda liv!

Du kommer känna dig väl förberedd för att jobba med olika former av akut sjukvård. Då du kommer att få göra minst en APL-placering på 5 veckor som tillhör kursen, men även möjlighet till en period till beroende på vilka individuella val du gör

Kurser du läser: Akutsjukvård, 200 poäng. Engelska 6, 100 poäng. Svenska 3, 100 poäng. Matematik 2a, 100 poäng.

Barn- och Ungdomssjukvård

Detta är en inriktning för dig som är intresserad av att fördjupa dina kunskaper om vården av barn och ungdomar. Vi läser om det som är speciellt när barn och ungdomar drabbas av sjukdom eller funktionshinder.
Du får även lära dig om barns fysiska och psykiska utveckling och om vad som är speciellt för barnets olika åldrar. Du lär dig vad som är normalt att klara av vid en viss ålder och varför vissa sjukdomar dyker upp vid vissa åldrar.

En del av fördjupningen handlar om barnets och föräldrarnas relation till varandra och vad det kan innebära för barnet när den relationen brister eller inte fungerar av någon anledning. Vi tar även upp vad samhället gör för att hjälpa barn som far illa på olika vis.

Du kommer att få möjlighet att lägga en av praktikperioderna i årskurs tre inom området Barn- och ungdomssjukvård. Vi har ett unikt samarbete med Landstinget vilket innebär att du har möjlighet att göra din praktik på avdelningar på lasarettet som BB/Gyn, Barnakuten mm.

Kurser du läser: Akutsjukvård, 200 poäng. Barn- och Ungdomssjukvård, 200 poäng. Barnhälsovård, 100 poäng.

Vård och hälsa

Är inriktningen för dig som vill fokusera på hälsa och få en inblick i hur olika former av aktiviteter kan påverka din hälsa i positiv riktning.

Du kommer också att fördjupa dina kunskaper om folkhälsosjukdomar och hur du själv kan påverka att inte drabbas av dem, kunskaper som du kan använda i det personnära arbete som det innebär att arbeta med människor inom sjukvård. Kursen bjuder också på ett brett utbud av fysiska aktiviteter och du kommer att både få genomföra och utföra en hälsoprofil.

Kurser du läser: Akutsjukvård 200p. Barnhälsovård, 100p. Kost och hälsa, 100p. Palliativ vård, 100p.

3 år på Växjö Fria

“Mina 3 år på Växjö Fria var både roliga och inspirerande.
Jag hade en lärorik och väldigt rolig utbildning och jag tycker att samspelet med lärare och elever fungerade mycket bra.

Tack vare goda relationer mellan skolan och arbetslivet fick jag chansen till sommarjobb som så småningom ledde till ett arbete.”
Lina Jonsson
Student 2014