Att studera samhällsvetenskap på Växjö Fria Gymnasium

Utbildningen är till för dig som är intresserad av människor och samhällsfrågor. Samhällen, konflikter och människors levnadsvillkor studeras ur såväl historiska som kulturella och internationella synvinklar. Hos oss läser du inriktningarna beteendevetenskap eller samhällsvetenskap. Under utbildningens gång övar vi initiativförmåga, kreativitet, problemlösning och du lär dig att på egen hand söka och hitta svar på de frågor du konstruerar. Formerna för arbetet varierar mycket beroende på ämne, kurs och område. Externa föreläsare från såväl näringsliv som myndigheter och organisationer bjuds in och vi gör även olika studiebesök.

Du kan kombinera dina studier på Samhällsprogrammet med våra profilidrotter. Dessutom erbjuder vi våra nationellt godkända idrottsutbildningar i ishockey, fotboll och innebandy.

Beteendevetenskap

Inriktningen vänder sig till dig som vill arbeta med människor i framtiden. Du studerar hur individer och grupper fungerar. Studierna ger dig kunskaper om kommunikation, lärande och ledarskap samt utvecklar din förmåga att tillämpa metoder som används inom samhällsvetenskapen.

Samhällsvetenskap

Vår Samhällsinriktning vänder sig till dig som är intresserad av förhållandet mellan samhället och människan. Du får lära dig att analysera omvärlden och utveckla förmågan att förstå världen både ur ett historiskt- och ett nutidsperspektiv samt även bekanta dig med geografiska frågor som t ex befolkningsfrågor och naturkatastrofer. Fördjupningen mot samhällskunskap och historia ger möjligheter att inrikta kursen mer mot dina och gruppens intresseområden, samtidigt som det ger dig användbara verktyg inför framtida studier.

Inför årskurs 3 väljer du en av följande fördjupningar:

Marknadsföring & Entreprenörskap innebär en fördjupningen där vi finner framtidens ledare och skapare av innovativa idéer. Du kommer att förverkliga dina egna idéer, antingen som ett företag i UF-form eller i en annan typ av projekt. Vi studerar mediers och kommunikationens betydelse för det egna projektet. Betydelsen av att synas och hur du kan utnyttja mediernas makt i samhället. Dags att ta rollen som ledare och göra ditt avtryck i samhället.

Avvikande beteende är en fördjupning som vänder sig till dig som har ett sort intresse av hur kriminalitet, psykisk ohälsa och drogmissbruk uppstår och vad man kan göra för att förhindra detta. Du ska få kunskaper om orsakerna bakom kriminalitet och hur dessa kan kopplas till drogmissbruk, psykisk ohälsa och psykiska störningar. Grunden läggs genom att du arbetar med teorier om hur kriminalitet utvecklas och vad man kan se för mönster.

Idrottsledarskap är en fördjupning som vänder sig till dig som är idrottsintresserad och vill ta ditt ledarskap till en ny nivå! Kurserna ger dig kunskaper om hur olika organisationer och föreningar fungerar, varför föreningar behövs i ett samhälle och hur man kan arbeta med marknadsföring för att nå ut till så många som möjligt. Med hjälp av den kunskapen kommer du sedan att bedriva ett eget långsiktigt projekt som pågår under hela kursen. Du väljer projekt utifrån den idrott som intresserar dig och det är bara fantasin som sätter gränser för vad du kan göra. Grunden för kursen läggs under höstterminen då du får kunskap om organisationer men även olika ledarskapsstilar.

Efter dina 3 år

Efter att du avslutat dina studier hos oss har du en bred bas att stå på inför dina vidare studier. Populära utbildningar bland våra tidigare elever är tex jurist, lärare, polis, socionom, psykolog, civilekonom och andra beteendevetenskapliga eller samhällsvetenskapliga utbildningar.

Filip Björstrand
Samhällsvetenskapsprogrammet

Vad tyckte du var bäst med Växjö Fria?

Hur har din tid på Växjö Fria varit?
”Tiden på Växjö Fria har varit rolig. Det är en liten skola och det passade mig perfekt när jag skulle välja gymnasieskola. Du kommer lärarna nära och det gör du inte på en större skola på samma sätt”.

Hur tycker du att samhällsprogrammet har varit?
”Samhällsprogrammet är roligt och jag är intresserad av att arbeta med människor i framtiden. Kurser som psykologi, sociologi, kriminologi och socialt arbete är roliga och intressanta på programmet”.