Att studera naturvetenskap på Växjö Fria Gymnasium

Om du vill gå en bred studieförberedande utbildning inriktad på naturvetenskapliga ämnen så är NA rätt utbildning för dig. Programmet ger dig breda kunskaper och du lär dig analysera, värdera och ta ställning ur ett naturvetenskapligt perspektiv i frågor om både individ och samhälle. Vår naturvetenskapliga utbildning har som mål att ge dig bättre förståelse för livets villkor och att klarlägga sammanhangen i naturen. Du få även möjlighet att utveckla ditt matematiska sinne för att kunna använda det som ett redskap i andra vetenskaper. Att ta egna initiativ, kunna lösa problem och analysera är viktiga förmågor som vi övar inför dina framtida studier.

På utbildningen arbetar vi såväl teoretiskt som praktiskt och laborationer, experiment, observationer, fältstudier mm är en viktig del av utbildningen. Du får bland annat lära dig att planera och genomföra experiment samt tolka resultat och knyta dem till teorier och modeller. Vi har ett nära samarbete med Linnéuniversitetet vilket innebär att du får göra kemilaborationer i universitets labbsalar, samt besöka polishögskolan där du får arbeta med spårsäkring. Du kan kombinera dina studier på det Naturvetenskapliga programmet med våra profilidrotter. Dessutom erbjuder vi våra nationellt godkända idrottsutbildningar i ishockey, fotboll och innebandy.

Naturvetenskap

Inriktningen naturvetenskap ska ge fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik. Inriktningen ger möjlighet att välja vår fördjupning riktad mot medicin.

Läser du naturvetenskaplig inriktning på NA-programmet kommer du tredje året kunna välja på att läsa följande fördjupningar:

Kriminalteknik – “CSI” :är en fördjupning där vi kommer studera hur man gör brottsplatsundersökningar och vad man kan få reda på från brottsplatser. Du kommer också läsa bioteknik, där du lär dig hur man odlar mikroorganismer och hur man kan använda gener för att lösa olika naturvetenskapliga problem t.ex. behandling av olika sjukdomar, släktskapsbestämning, diagnosticering av sjukdomar och olika egenskapers ärftlighet.
Denna fördjupningen lämpar sig för alla som vill läsa vidare inom naturvetenskap efter gymnasiet men också speciellt för dig som funderar på att bli t.ex. apotekare, sjuksköterska, läkare, veterinär, civilingenjör eller biomedicinsk analytiker.

Marknadsföring och Entreprenörskap innebär en fördjupning där vi finner framtidens ledare och skapare av innovativa idéer. Du kommer att förverkliga dina egna idéer, antingen som ett företag i UF-form eller i en annan typ av projekt. Vi studerar mediers och kommunikationens betydelse för det egna projektet. Betydelsen av att synas och hur du kan utnyttja mediernas makt i samhället. Dags att ta rollen som ledare och göra ditt avtryck i samhället.

Idrottsledarskap är en fördjupning som vänder sig till dig som är idrottsintresserad och vill ta ditt ledarskap till en ny nivå! Kurserna ger dig kunskaper om hur olika organisationer och föreningar fungerar, varför föreningar behövs i ett samhälle och hur man kan arbeta med marknadsföring för att nå ut till så många som möjligt. Med hjälp av den kunskapen kommer du sedan att bedriva ett eget långsiktigt projekt som pågår under hela kursen. Du väljer projekt utifrån den idrott som intresserar dig och det är bara fantasin som sätter gränser för vad du kan göra. Grunden för kursen läggs under höstterminen då du får kunskap om organisationer men även olika ledarskapsstilar.

Naturvetenskap och samhälle

Kombinera det bästa av två världar, här fördjupar du dig både inom de samhällsvetenskapliga ämnena samt naturvetenskapen. Du väljer ett naturvetenskapligt ämne som du läser fördjupningskurs i samt läser geografi och samhällskunskap.

Läser du samhällsinriktningen på NA-programmet kommer du tredje året kunna välja på att läsa följande fördjupningar:

Kriminologi innebär att vi undersöker orsaker till brottslighet och vilka faktorer vi bör belysa för att minska kriminaliteten i samhället. Vilket stöd samhället kan ge de individer som lever under socialt utsatta förhållanden är något som vi behandlar i socialt arbete. Fördjupningen lämpar sig för dig som tänker dig vidare studier inom vissa delar av naturvetenskapen eller inom beteendevetenskap, socionom, kriminologi, biolog, sjuksköterska och sjukgymnast.

Marknadsföring och Entreprenörskap innebär en fördjupning där vi finner framtidens ledare och skapare av innovativa idéer. Du kommer att förverkliga dina egna idéer, antingen som ett företag i UF-form eller i en annan typ av projekt. Vi studerar mediers och kommunikationens betydelse för det egna projektet. Betydelsen av att synas och hur du kan utnyttja mediernas makt i samhället. Dags att ta rollen som ledare och göra ditt avtryck i samhället.

Idrottsledarskap är en fördjupning som vänder sig till dig som är idrottsintresserad och vill ta ditt ledarskap till en ny nivå! Kurserna ger dig kunskaper om hur olika organisationer och föreningar fungerar, varför föreningar behövs i ett samhälle och hur man kan arbeta med marknadsföring för att nå ut till så många som möjligt. Med hjälp av den kunskapen kommer du sedan att bedriva ett eget långsiktigt projekt som pågår under hela kursen. Du väljer projekt utifrån den idrott som intresserar dig och det är bara fantasin som sätter gränser för vad du kan göra. Grunden för kursen läggs under höstterminen då du får kunskap om organisationer men även olika ledarskapsstilar.

Efter dina 3 år

Efter att du avslutat dina studier hos oss har du en bred bas att stå på inför dina vidare studier. Populära utbildningar bland våra tidigare elever är tex läkare, civilingenjör, civilekonom, lärare, farmaceut, polis, veterinär, jurist, sjuksköterska samt biomedicinska eller andra naturvetenskapliga utbildningar.