Ishockeyprofil på Växjö Fria Gymnasium

Kombinera dina studier med din ishockey

Växjö Fria Gymnasium erbjuder även Ishockey som profilidrott.
Det innebär att två pass i veckan ägnas åt ishockysträning och angränsande ämnen såsom utveckling av den kroppsliga förmågan, planering, genomförande och analys av träningsprogram.

Du som söker skall vara aktiv ishockeyspelare sedan några år tillbaka och vill, genom att kombinera gymnasiestudierna med ishockey, höja din studiemotivation tack vare möjligheten att träna på skoltid.

Ansvarig för profilhockey:
Peter Nilsson - peter.nilsson[at]vaxjofria.se

Vi anpassar nivån efter dig!

Vi vill att du som söker skall brinna för just din idrott. Dessutom är det viktigt att du kan ta eget ansvar. Du som söker får en unik möjlighet att förkovra dig i din idrott tillsammans med många ungdomar med samma intresse. Vårt mål är att alla profilelever ska fortsätta med sin idrott även efter gymnasiet. Några på hög elitnivå och andra på en mer anpassad nivå.