Innebandy-NIU på Växjö Fria Gymnasium

Nationellt godkänd idrottsutbildning – Innebandy

Växjö Fria Gymnasium ger dig möjlighet att satsa på innebandy samtidigt som du får en gymnasieutbildning.
NIU - Innebandy på Växjö Fria Gymnasium utgår från dig och dina förutsättningar. Som elev ska du få bästa möjliga chans att utvecklas från din nuvarande nivå till nationell elit. Har du viljan – har vi verktygen att hjälpa dig i din satsning mot att bli en bättre innebandyspelare.
Tre förmiddagar i veckan ägnas åt innebandyträning. Denna består i huvudsak av individuell-, taktisk-, teknisk-, teoretisk- och fysisk träning.
All innebandyträning bedrivs i Fortnox Arena och ansvariga tränare är Christoffer Tiderman, Klas Skoglund-Wikeling och Johan Schönbeck.

Kurser på NIU 400p
Tränings- och tävlingslära 1
Idrottsspecialisering 1-3

Ansökan och antagning inför HT-23
Det kommer att finnas 14 platser (varje läsårsstart) där 7 är för pojkar och 7 är för flickor. De sökande som anses ha bäst förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen tas in. Du måste även bli antagen på ett gymnasieprogram på skolan för att få din plats. Uttagningarna sker i Fortnox Arena december 2022 och januari 2023.

Antagning till NIU – innebandy kräver både antagning till ett gymnasieprogram och en idrottsmässig antagning baserad på en uttagning samt dina idrottsmeriter. Ansökan till NIU - görs via Svenska Innebandyförbundet på www.innebandy.se senast 1 december 2022.

Ansökan till NIU - görs via Svenska Innebandyförbundet på www.innebandy.se senast 1 december 2022. Ansökan på https://innebandy.se/spelare/innebandygymnasier/niu/ för dig som går i åk9 öppnar 27 september 2022 och stängs 1 december 2022.
Växjö Fria har ett samarbete med Växjö Vipers sedan flera år tillbaka. Detta förutsätter inte att du idag spelar i denna förening eller att du ska göra det men de har goda förutsättningar att tex hjälpa inflyttade elever med lagtillhörighet samt boende.

Kontaktpersoner för NIU innebandy
Peter Nilsson
peter.nilsson[at]vaxjofria.se |
Christoffer Tiderman
christoffer.tiderman[at]vaxjofria.se |
Johan Schönbeck
johan.schonbeck[at]vaxjofria.se |