Fotboll-NIU på Växjö Fria Gymnasium

Nationellt godkänd idrottsutbildning – Fotboll

NIU - Fotboll på Växjö Fria Gymnasium utgår från dig och dina förutsättningar. Som elev ska du få bästa möjliga chans att utvecklas från din nuvarande nivå till nationell elit. Brinner du för fotboll och vill bli elitspelare så sök NIU på Växjö Fria Gymnasium! Tre förmiddagar i veckan ägnas åt fotbollsträning. Denna består i huvudsak av individuell- , taktisk-, teknisk-, teoretisk- och fysisk träning. Är du målvakt får du möjlighet till målvaktsträning varje vecka. Växjö Fria har ett samarbete med Växjö DFF som innebär att skolan tillsammans med föreningen lägger upp en optimal utvecklingsplan för att du ska lyckas såväl på plan som med dina studier. Växjö DFF hjälper också till med praktiska saker för dig som väljer att flytta till Växjö för att gå NIU. Kurser på NIU 400 p Tränings- och tävlingslära 1 Idrottsspecialisering 1, 2 och 3 All fotbollsträning sker på Arenastaden och ansvarig tränare är Eric Lindgren.

Följande tjejer är uttagna till niu fotboll ht-23:

- - -

Ansökan och antagning inför HT-23
Antagning till NIU – fotboll kräver både antagning till ett gymnasieprogram och en idrottsmässig antagning baserad på en uttagning samt dina idrottsmeriter. Ansökan till NIU - fotboll görs via Svenska fotbollsförbundets hemsida. innan 1 december.
Uttagningar sker i Tipshallen på Arenastaden under januari månad i samarbete med Växjö DFF. Då får du visa upp dina fotbollskvalitéer för instruktörerna samt besöka skolan.

Du måste även bli antagen på ett gymnasieprogram på skolan för att få din plats.

Kontaktinfo VFG
Peter Nilsson
peter.nilsson[at]vaxjofria.se

Kontaktinfo VDFF
Dennis Popperyd
dennis.popperyd[at]vaxjodff.se