Att studera ekonomi på Växjö Fria Gymnasium

Är du intresserad av ekonom, juridik eller kanske av att driva ett eget företag i framtiden? Då är ekonomiprogrammet ett val för dig. Programmet ger dig en bred bas att stå på oavsett om du efter gymnasiet vill läsa vidare på högskola och universitet eller om du vill starta din egen verksamhet. Dina framtidsval är många. Hos oss kan du välja inriktningarna ekonomi eller juridik, beroende på vad du har för intresse. Vårt mål är att ge dig en högklassig utbildning inom ekonomi- och juridikområdet. Du kommer få kunskaper om ekonomi och juridik för både privatpersoner, företag och för samhället som stort.

Vi erbjuder alla våra elever på ekonomiprogrammet att, i samarbete med Ung företagsamhet, driva sitt eget företag under ett år. Detta är ett utmärkt tillfälle att utveckla sina entreprenöriella förmågor och skapa kontaktnät inför framtiden. Under dina år på Växjö Fria Gymnasium arbetar vi på att förbättra din initiativförmåga, din kreativitet och din förmåga att lösa problem. Formerna för arbetet varierar beroende på ämne, kurs och område. Vi samarbetar med både näringsliv och myndigheter genom externa föreläsare och studiebesök.

Du kan kombinera dina studier på Ekonomiprogrammet med våra profilidrotter. Dessutom erbjuder vi våra nationellt godkända idrottsutbildningar i ishockey, fotboll och innebandy.

Ekonomi

Ekonomiinriktningen ger dig fördjupade kunskaper inom företagsekonomi och entreprenörskap. Du får även möjlighet att starta, driva och utveckla ett eget företag.

Juridik

Juridikinriktningen fördjupar dina kunskaper inom det juridiska området. Du får analysera och bedöma juridiska problem inom olika områden men även utveckla dina kunskaper om hur människor tänker, känner och handlar.

Inför årskurs 3 väljer du en av följande fördjupningar:

Marknadsföring & Entreprenörskap innebär en fördjupningen där vi finner framtidens ledare och skapare av innovativa idéer. Du kommer att förverkliga dina egna idéer, antingen som ett företag i UF-form eller i en annan typ av projekt. Vi studerar mediers och kommunikationens betydelse för det egna projektet. Betydelsen av att synas och hur du kan utnyttja mediernas makt i samhället. Dags att ta rollen som ledare och göra ditt avtryck i samhället.

Kriminologi och Socialt Arbete är en fördjupning som vänder sig till dig som har ett intresse av hur kriminalitet, psykisk ohälsa och drogmissbruk uppstår och vad som kan göras för att förhindra detta. Du ska få kunskaper om orsakerna bakom kriminalitet och hur dessa kan kopplas till drogmissbruk, psykisk ohälsa och psykiska störningar. Grunden läggs genom att du arbetar med teorier om hur kriminalitet utvecklas och vad man kan se för mönster.

Idrottsledarskap är en fördjupning som vänder sig till dig som är idrottsintresserad och vill ta ditt ledarskap till en ny nivå! Kurserna ger dig kunskaper om hur olika organisationer och föreningar fungerar, varför föreningar behövs i ett samhälle och hur man kan arbeta med marknadsföring för att nå ut till så många som möjligt. Med hjälp av den kunskapen kommer du sedan att bedriva ett eget långsiktigt projekt som pågår under hela kursen. Du väljer projekt utifrån den idrott som intresserar dig och det är bara fantasin som sätter gränser för vad du kan göra. Grunden läggs genom att du arbetar med teorier som bland annat visar hur kriminalitet utvecklas och vilka mönster som kan urskiljas och formas i samhället.

UF på Växjö Fria

Ekonomiprogrammet på Växjö fria Gymnasium har under det senaste decenniet skapat goda förutsättningar för våra elever att lyckas med sin ekonomiutbildning. Vi har haft stora framgångar inom UF-konceptet både lokalt men framförallt på SM i ung företagsamhet där elever från Växjö fria har stått som slutsegrare inte mindre än 6 gånger, varav två gånger det finaste och mest åtråvärda priset ”Årets Uf-företag”, något som vi på Växjö fria är ensamma om i regionen.

Efter gymnasiet har flera av våra elever gått vidare och startat egna bolag som de driver idag med framgång.
SM-vinster Växjö Fria Gymnasium:
 • Aroma – Vinnare Bästa affärsplan 2013
 • Sweknob – Vinnare Bästa årsredovisning 2013
 • Sweknob – Vinnare Bästa UF-företag 2012
 • Sweknob – Vinnare Bästa produktutveckling 2012
 • Sweknob – 2:a i bästa affärsplan 2012
 • Fight – 2:a bästa miljöpris 2009
 • Gustav Svensson, Travelmate – Vinnare bästa säljare 2007
 • Aeroplast – Vinnare Bästa UF-företag 2006