Våra utbildningar

“Där man trivs bäst, lär man sig mest!”


Ekonomi

Ekonomiprogrammet med inriktningarna Ekonomi och Juridik.
Är du intresserad av ekonomi, juridik eller kanske av att driva ett eget företag i framtiden? Då är ekonomiprogrammet ett val för dig. Programmet ger dig en bred bas att stå på oavsett om du efter gymnasiet vill läsa vidare på högskola och universitet eller om du vill starta din egen verksamhet.

Samhällsvetenskap

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning Beteendevetenskap och Samhällsvetenskap.
Utbildningen är till för dig som är intresserad av människor och samhällsfrågor. Samhällen, konflikter och människors levnadsvillkor studeras ur såväl historiska som kulturella och internationella synvinklar.

Naturvetenskap

Naturvetenskapsprogrammet med inriktningarna Naturvetenskap och Naturvetenskap och samhälle.
Om du vill gå en bred studieförberedande utbildning inriktad på naturvetenskapliga ämnen så är NA rätt utbildning för dig. Programmet ger dig breda kunskaper och du lär dig analysera, värdera och ta ställning ur ett naturvetenskapligt perspektiv i frågor om både individ och samhälle.

Vård- och omsorg

Vård och omsorgsprogrammet med profilerna Barn- och Ungdomssjukvård och Studieförberedande.
Om du är intresserad av att arbeta med människor är vård- och omsorgsprogrammet rätt utbildning för dig. I alla omvårdnadsyrken handlar det om att möta människor som behöver hjälp och stöd i något av livets olika skeden. Vårt vård- och omsorgsprogram gör dig väl förberedd för ett yrke där du arbetar med människor, det kan tex röra sig om friskvård, massage, kost och hälsa, omvårdnad av barn och gamla, sjuka eller handikappade samt akutsjukvård.

Idrott

Nationellt godkänd idrottsutbildning och profilidrott
<>