2240
Examinerade studenter sedan starten

Det här är vi

Växjö Fria Gymnasium är en fristående skola med ca 500 elever, som har funnits sedan 2002. Vi erbjuder Ekonomiprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet med olika inriktningar. På alla våra program erbjuder vi nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) inom ishockey, fotboll och innebandy. Det finns även möjlighet att välja till en profilidrott.

Skolan är idag belägen i nybyggda lokaler med ny teknik och ändamålsenlig utrustning. Exempel på detta är en ny laborationssal för de naturvetenskapliga ämnena och ett nytt metodrum för praktiska övningar för skolans vård- och omsorgselever. Dessutom kommer Arenastadens faciliteter som gym, träningscenter, restauranger och eventytor att skapa nya möjligheter för samtliga elever på skolan.

Trivsel och lärande

Växjö Fria Gymnasiums pedagogiska grundtanke är att ge varje elev förutsättningar för att utvecklas mot sina individuella mål.
Vi tror att grunden för ett framgångsrikt lärande är att skolan erbjuder en arbetsmiljö med trygghet och studiero. Det här är något vi har fokuserat på i våra lokaler. Vi har stora klassrum med ny teknik, större torgytor för social samvaro men också många mindre ytor där man kan få studiero.
Våra lokaler ger mycket goda förutsättningar för ett kreativt och flexibelt arbetssätt – något som går helt i stil med skolans tankar om att kunskap utvecklas bäst genom att vi utmanar och motiverar eleverna utifrån deras individuella förutsättningar.