Vi tror att elever måste må väl och känna sig trygga för att kunna lära sig. Därför arbetar vi mycket med våra elevers välmående och hälsa.
På skolan finns ett elevhälsoteam som består av:
• Klas Persson – Rektor
• Lisa Hård – Bitr. rektor
• Åsa Steen – Skolsköterska
• Charlotte Uleskog – Skolkurator
• Sofie Soniberg – Studie -och yrkesvägledare
• Malin Petersson - Specialpedagog
Kopplad till elevhälsan och elevhälsoteamet är också en skolpsykolog och en skolläkare.

På Växjö Fria Gymnasium fokuserar vi mycket på ett förebyggande arbete för att främja våra elevers välmående.
Exempel på olika insatser som ingår i elevhälsans kontinuerliga arbete är:
• Välkomstsamtal med mentor för alla elever som börjar år ett. Vårdnadshavaren bjuds in och samtalen följs vid behov upp av skolans elevhälsoteam.
• Hälsosamtal med skolsköterska för alla elever i år ett.
• Skolans trygghetsteam. Teamet arbetar för trivsel, trygghet och likabehandling.
• De årliga trivselenkäterna som genomförs under vårterminen.
• Utvecklingssamtal med mentor en gång per termin.

Gemensamma uppstartsdagar och klassdagar för en ökad gemenskap i klassen och på skolan.

Kontakt

Skolsköterska

Åsa Steen

Telefon

0470-76 28 54

Specialpedagog

Malin Petersson

Skolkurator

Charlotte Uleskog