Instagram


VFG & Nordic Wellness

Vi kommer till nästa läsår att  starta upp en ny profilidrott, Gym/Fitness, i samarbete med Nordic Wellness. Profilen vänder sig till dig som tycker om att träna på gym och i grupp samt att lära ut träning och hälsa till andra. Läs mer här.

Twitter